محمد علی ویشکایی

30 میلیون لیتری سوخت مازوت نیروگاه شهید بهشتی لوشان تخلیه می شود
رییس کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری شورای پدافند غیر عامل استان گیلان:

30 میلیون لیتری سوخت مازوت نیروگاه شهید بهشتی لوشان تخلیه می شود

اسرار امروز. بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان و ریاست کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری شورای پدافند غیر عامل استان گیلان گفت: با تخلیه مخازن سوخت مازوت نیروگاه شهید بهشتی لوشان، ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاه به بیش از 100 درصد افزایش خواهد یافت.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها