مدرسه حضرت معصومه

گرو کشی برای ارائه کارنامه در برخی مدارس گیلان؟!

گرو کشی برای ارائه کارنامه در برخی مدارس گیلان؟!

اختصاصی/اسرار امروز. سال‌هاست که مردم کشور با بازی «پول بیار، کارنامه ببر» آشنا هستند؟!!

آخرین خبر ها
گزیده خبرها