وزارت کار

اقدامی که فعالیت زیر زمینی زنان را به دنبال دارد

اقدامی که فعالیت زیر زمینی زنان را به دنبال دارد

اسرار امروز. با اقدام یک‌شبه و ناگهانی سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، شمار زیادی از زنان بیکار می‌شوند / اقدام به تعطیلی گسترده به جای آنکه مشوق کارآفرینی و اشتغال باشند

از دلسردی کارگران تا بهانه های بنی اسراییلی دولت و مجلس انقلابی؟!
«رفع تبعیض» اصلا در دستور کار نیست!

از دلسردی کارگران تا بهانه های بنی اسراییلی دولت و مجلس انقلابی؟!

اسرار امروز. دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط زندگی این گروه عظیم کارگری ندارند/ تبعیض و بی‌قانونی در این منطقه نفتی از روز روشن «واضح‌تر» است/ کاش شخصا غذای پروژه‌ها را می‌خورد تا متوجه می‌شد که بدون حضور کارگر هم می‌توان کیفیت بد غذا را تشخیص داد/ رسیدگی به تخلفات بی‌شمار پیمانکاران نیازی به حضور کارگران ندارد/ آقایان خوابگاه‌های پر از حشره و غذاهای بی‌کیفیت را ندیدند؟!

کارفرمایان حق اخراج و خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار:

کارفرمایان حق اخراج و خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند

اسرار امروز. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با بیان اینکه کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند، شرایط خاتمه کار کارگران عضو شوراهای اسلامی کار را اعلام کرد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها