آیا استعفای دکتر مجید سعیدی،  با اعتراض وی به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط دارد؟

آیا استعفای دکتر مجید سعیدی، با اعتراض وی به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط دارد؟

اختصاصی / اسرار امروز. پس از برکناری دکتر فیروز سرودی و انتصاب یک غیر داروساز و تشکیل شورایعالی غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ،اعتراضات گسترده ای از سوی داروسازان و معاونت غذا و داروی برخی دانشگاه های کشور مطرح شد. در واقع داروسازان با این اقدام ،نگرانیهای خود را از انتصاب یک غیر داروساز اعلام کردند.

دکتر مجید سعیدی معاون غذا و داروی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به شدت از اداره معاونت غذا و دارویدانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط یک غیر داروساز انتقاد کرد.

دبیر قطب یک کشور طی نامه ای به معاون وزیر بهداشت، نسبت به انتصاب یک پزشک عمومی در این سمت اعتراض کرد و تشکیل شورایعالی دارو – غذا و تجهیزات در دانشگاه های علوم پزشکی قطب یک کشور را اتفاقی بدیع و مایه بهت عنوان نمود. وی تعیین هر فرد غیر داروساز به عنوان سکاندار این جایگاه را غیرکارشناسانه و همراه با تبعات غیر قابل جبران اعلام کرد و این تغییر را به جریانی خزنده تشبیه کرد.

خبر تغییر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در چند ماه اخیر حواشی زیادی به دنبال داشت. جالب اینکه پس از اعتراض دکتر مجید سعیدی به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان بلا فاصله خبر استعفای وی در محافل عمومی منتشر شد. خبری که جامعه داروسازان را متحیر و ناراحت کرد.

لازم به یاد آوری است وی چندی پیش به عنوان معاون غذا و داروی نمونه کشور در تمام شاخصه ها انتخاب شد.اینکه آیا استعفای دکتر مجید سعیدی با اعتراض وی به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط دارد؟ و یا وی مجاب به استعفا شده است ؟ و اینکه چرا این استعفا با عجله از سوی دانشگاه پذیرفته شد ؟ سوالاتی است که در جامعه داروسازان بدون پاسخ مانده است.

ارسال شده در سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۶ بعدازظهر
کد خبر: 200
آخرین خبر ها
گزیده خبرها