پاندومی واگیردار روزه سکوت در سازمان تعاون روستایی ایران؟!

پاندومی واگیردار روزه سکوت در سازمان تعاون روستایی ایران؟!

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. سازمان چه نظارتی بر تشکلهای تعاونی دارد که خطای با برنامه ریزی صورت می پذیرد؟!/ اساسا چه تفاوتی بین خطای با برنامه ریزی و بدون برنامه ریزی وجود دارد؟/ آقای شاه پسند، بجای اینکه برای شبکه تعاون روستایی خط و نشان بکشید ، سطح پاسخگویی و عملکرد شفاف مسئولان را در سازمان ارتقا دهید تا بقیه مسئولان در اتحادیه و شرکت ها حساب کار دستشان بیاید/ چرا اتحادیه تعاون روستایی گیلان در آستانه برگزاری مجمع و انتخابات پاسخگو نیست؟/ پاسخگویی شفاف و قانونی در آن سازمان به یک رویا تبدیل شده  است/ گویا  تا کارد به استخوان نرسد، اقدامی برای رفع مشکل نمی شود!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، شفافیت یکی از راه های اصلی مبارزه با فساد  بوده و هرچه فرآیندها و روند ارائه خدمات، شفاف ‌تر باشد به کاهش زمینه های بروز فساد منتهی می شود. بنابراین به نظر می رسد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از طریق شفافیت درعملکردها، نقطه عطفی در مبارزه با فساد  باشد.

در واقع شفافیت و عمل قانونمند از اصول مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان در یک الگوی مدیریتی مطلوب است.

در طول سالجاری بارها مطالبی از درد دل سهامداران شبکه تعاون روستایی در رسانه ها به امید دریافت پاسخ منتشر شد. در واقع مدعی بودند که چون مرجع پاسخگویی در سازمان تعاون روستایی کشور وجود ندارد، به رسانه ها پناه آورده اند.

شاید در سازمان تعاون روستایی ایران چون عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هزینه چندانی ندارد،  مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره در برخی اتحادیه ها و شرکت های تعاون روستایی  و حتی برخی مسئولان آن سازمان به راحتی از زیر بار آن شانه خالی می‌کند!

مشخص نیست در سازمان تعاون روستایی ایران چه می گذرد؟ اینکه در مصاحبه ها دم از اجرای قانون می زنند اما در عمل سهامداران شبکه تعاون روستایی بارها در رسانه ها مدعی هستند عملکردها و تصمیمات در برخی اتحادیه و شرکت های تعاون روستایی استان گیلان در چارچوب اساسنامه نیست؟!

به گزارش پات معاون توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سویی اعلام می کند مسئولیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نظارت بر عملکرد شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی است؟! از طرف دیگر تاکید می کند خطاهایی که با برنامه ریزی انجام شده باشد، قابل گذشت نیست و حتما به امور آنها رسیدگی می شود!!

البته محمد رضا شاه پسند توضیح ندادند که سازمان چه نظارتی بر تشکلهای تعاونی دارد که خطای با برنامه ریزی صورت می پذیرد؟! اساسا چه تفاوتی بین خطای با برنامه ریزی و بدون برنامه ریزی وجود دارد؟

شاه پسند در بخشی از سخنانش اعلام می کند این سازمان دارای مدیریت حسابرسی می‌باشد و تخلفات را بررسی می کند در صورتیکه بارها سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان سئوالاتی در خصوص عملکرد خارج از چارچوب اساسنامه برخی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سئوال پرسیدند، اما حتی مسئولان سازمان هم گوش شنوا برای شنیدن این سئوالات و یا انتقادات نداشتند؟!

البته شما حق دارید. قانون باید نحوی محکم باشد که مسئولان را وادار به پاسخگویی کند و در صورت عدم پاسخگویی مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شود. متاسفانه احتمالا قانون شما محکم نیست که مدیر سابق شما در استان گیلان ارزشی برای سئوالات سهامداران و دستور استاندار قائل نشد و حتی یک خط پاسخ هم نداد و گیلان را ترک کرد!

آقای شاه پسند، اگر در برخی عملکرد مدیر سابق تعاون روستایی گیلان اشکال وجود نداشت، چرا بدون پاسخ حتی به یک سئوال سهامداران، گیلان را ترک کرد و در مورد سئوالات سهامداران از سوی سازمان شفاف سازی نشد؟! بر چه اساسی  مدیری غیر پاسخگو ، در سازمان تعاون روستایی ایران تشویق شد و پست بالاتری گرفت؟!

آقای شاه پسند، آن طور که سهامداران ناامید بر می گردند می توان نتیجه گرفت که پاسخگویی شفاف و قانونی در آن سازمان به یک رویا تبدیل شده و به این نتیجه رسیده اند که ظاهرا سیستم های نظارتی سازمان  فاقد ابزارهای لازم برای اجرای این مطالبه عمومی است! کار بجایی رسیده که بعنوان مثال اتحادیه تعاون روستایی گیلان برای دفاع از حقوق سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان علیه سازمان به قوه قضاییه پناه برده است؟! حتی وکیل مدافع این اتحادیه در یک مصاحبه با رسانه مدعی شد رد پای مقامات ارشد سازمان تعاون روستایی در یک معامله مشکوک وجود دارد؟!

آقای شاه پسند، اگر یادتان باشد یکی از اعضای انتصابی هیئت مدیره یک شرکت تعاون روستایی در گیلان خطاب به مسئولان سازمان گفت چرا یکطرفه دوخت و دوز می کنید و در سفرهای خود به گیلان میدان را برای حضور منتقدان باز نمی کنید؟ حتی اعلام کرد به اندازه یک وانت با ارائه مستندات شکایت کردم! حتی از شما سئوال کرد که چگونه رامین گیلانشاهی ، هیئت مدیره انتصابی یک شرکت تعاونی را  به مدت 2 سال ثبت قانونی کرد؟! حتی خطاب به مسئولان سازمان تعاون روستایی ایران تاکید کرد: آقایان مسئول ، دیوار بلند بی اعتمادی به برخی تصمیمات نامتناسب سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باعث شده که سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان باور ندارند که مرکز نشینان در سازمان، برای نظراتشان سهم و اهمیتی قائل هستند و امیدی به شنیدن صدایشان از سوی مسئولان وجود ندارد! حتی خواستار شد که آقایان مسئول، برندگی تیغ قانون را نشان دهید و اجازه ندهید شبکه تعاون روستایی گیلان جولانگاه کوتاه قامتان مدیریتی شود! حتی معتقد بود که برگزاری جلسات بدون حضور منتقدان نوعی ماست مالی کردن و شبیه فریب افکار عمومی است .

کشاورزان سهامداری که  چشم امید به این سازمان عریض و طویل دوخته اند ، پس از عدم پاسخگویی و روزه سکوت مسئولان متولی در برابر دهها سئوال و ابهام  می پرسند آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تعطیل است که صدای استمداد برخی سهامداران خود را نمی شنود؟!

برخی سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان که غالبا کشاورز، چایکار، دامدار، زنبوردار، تولید کننده و ... هستند ، ادعا می کنند عدم پاسخگویی تعاون روستایی گیلان آنان را کلافه کرده ، اما گویا  تا کارد به استخوان نرسد، اقدامی برای رفع مشکل نمی شود!

آقای شاه پسند، ظاهرا پاندومی واگیردار روزه سکوت و عدم پاسخگویی در سازمان به برخی از مسئولان در اتحادیه ها و شرکت ها هم سرایت کرده و حاضر نیستند در خصوص برخی عملکردهای  خود ، شفاف سازی کنند.

هدف نگارنده از مطالب فوق اشاره به سئوالاتی است که ماهها پیش از این ، سهامداران شبکه تعاون روستایی از هیات مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان در خصوص برخی تصمیمات و عملکردها داشتند که البته تا این لحظه بدون پاسخ مانده است. با توجه به اینکه نمایندگان سهامداران در هیئت مدیره اتحادیه و شرکتهای تعاون روستایی ، باید نظارت دقیقی بر اجرای دقیق مفاد اساسنامه داشته باشند مشخص نیست چرا برای پاسخگویی به مطالبات سهامداران روی خوش نشان نمی دهند؟! با توجه به اینکه در آستانه برگزاری مجمع و انتخابات هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان هستیم، اگر این اتحادیه به جای شفافیت و پاسخ روشن به ابهامات سهامداران شبکه تعاون روستایی سکوت کند  شاید بتوان ادعا کرد که این نوع برخوردها از سوی نمایندگان سهامداران،  در سایه کوتاهی سازمان مرکزی تعاون روستایی  ایران صورت می پذیرد.

آقای مسئول، چراها و سئوالات زیادی در رسانه ها منعکس شد، اما هیچکدام از رییس هیت مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان پاسخ این چراها را ندادند؟!

برخی سهامداران شبکه تعاون روستایی استان گیلان می گویند:« اگر تصمیمات و اقدامات شفاف باشد ، عمل هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی گیلان در یک اتاق شیشه‌ای پیش چشم سهامداران است و چه بسا نیاز به پرسش‌های زیادی وجود نداشته باشد.»

آیا تصمیمات هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان براساس ضوابط قانونی نیست که تن به پاسخگویی نمی دهد؟  آیا شأن خود را بالاتر از پاسخگویی می‌دانند و سهامداران شبکه تعاون روستایی را به حساب نمی‌آورند؟

برخی عملکرد مسئولان سازمان تعاون روستایی ایران این ذهنیت را در سهامداران ایجاد نموده و ادعا می کنند که سخنان مسئولان سازمان در عالم نظر و شعار مطرح می شود و باید در میدان عمل گام بردارند. اکنون چند نمونه از سئوالات سهامداران که بارها در رسانه ها منتشر شده است ، مجددا طرح می شود تا شاید معاون توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با استناد به قانون محکمی که دم از آن می زند بتواند هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاون روستایی گیلان را در آستانه انتخابات وادرا به پاسخگویی نماید.

1-  آیا انتخاب فردی با دهها میلیارد ریال زیان سنواتی- بدهی تامین اجتماعی- بدهی مالیاتی- بدهی بابت پرداخت حقوق بعنوان رییس اتحادیه تعاون روستایی استان و نماینده اتحادیه نظارت و هماهنگی استان در چارچوب مفاد اساسنامه است؟ لطفا استناد اساسنامه را بفرمایید.

2- آیا استخدام بدون ضابطه و رعایت فرایند قانونی یکی از وابستگان رییس هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان در این اتحادیه صحت دارد ؟

3- اتحادیه شرکت های تعاون روستایی استان گیلان در طول سال 1399 چه میزان پیاز، خرما، سیب زمینی و گوجه فرنگی و ... خریداری کرد؟ آیا معاملات بازرگانی صورت گرفته مصوبه کمیته خرید کالا را داشت؟ چه میزان ضایعات داشت؟

4- چه تعداد ساختمان و خودروی اتحادیه شرکت های تعاون روستایی  استان گیلان و به چه مدت در اختیار اداره تعاون روستایی گیلان قرار دارد؟ آیا بر اساس مصوبه مجامع، اموال و منافع این اتحادیه در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است؟ آیا بابت اموالی که اتحادیه و شرکت های تعاون روستایی گیلان در اختیار تعاون روستایی گیلان بعنوان بخش دولتی قرار داده، اجاره دریافت می شود؟ آیا هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، تعمیر، نگهداری و ... این ساختمانها و خودروها  از جیب سهامداران پرداخت می شود؟

5- چه میزان سیب و پرتقال در طرح تنظیم بازار میوه نوروزی سال 1399خریداری شده است ؟ در مبدا به چه قیمتی خریداری شد؟چه میزان و با چه قیمتی در طرح تنظیم بازار فروخته شد؟چه میزان خارج از طرح و به چه قیمتی فروخته شد؟ چه مبلغی اتحادیه از منابع خود برای خرید میوه شب عید هزینه کرد و چه میزان از آن، برگشت داده شد؟ چه میزان در این طرح ضایعات داشت؟ آیا این اتحادیه در طرح تنظیم بازار میوه نوروزی سود داشت یا زیان؟ دولت چه میزان سوبسید بابت میوه این طرح به اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی استان گیلان  پرداخت کرد؟

6- نتیجه شکایت اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان بر علیه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در خصوص وصول مطالبات خود چه شد؟

7- آیا عدم بیمه دهها هزار تن چای سنواتی موجود در انبارهای اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان صحت دارد؟ اگر صحت دارد در صورت وقوع حادثه، ضرر و زیان میلیاردی آن از جیب چه کسانی پرداخت می شود؟

8- آیا دریافت صدها میلیون ریال تسهیلات از بانک مهر اقتصاد توسط مدیر سابق تعاون روستایی گیلان با کارمزد 4 درصد از محل ميانگين موجودي اتحاديه شرکت های تعاوني روستايي استان گيلان صحت دارد؟ در صورت صحت این موضوع ، آیا چنین امکانی برای سایر سهامداران شبکه تعاون روستایی وجود دارد؟

9- آیا بدهی میلیاردی مدیریت تعاون روستایی گیلان به اتحادیه شرکت های تعاون روستایی صحت دارد؟ در صورت صحت بر چه اساسی سازمان تعاون روستایی ایران به شبکه تعاون روستایی بدهکار است؟!

10- آیا مدیران عامل اتحادیه تعاون روستایی می تواند اموال و یا منافع اتحادیه را ببخشند یا هدیه کنند؟ آیا این هدایا از جیب شخصی مدیران عامل پرداخت خواهد شد؟

11- آیا توزیع بیشتر از سهمیه بذور گواهی شده در شهرستان سیاهکل توسط مدیرعامل صحت دارد؟ در صورت صحت بر چه اساسی صورت گرفته است؟

آقای شاه پسند؛ پیگیری و تلاش نگارنده بعنوان نماینده افکار عمومی در رسانه هم برای در یافت پاسخ مطالبات سهامداران این شبکه بزرگ در گیلان از مسئولان سازمان تعاون روستایی ایران و مدیریت این سازمان در استان تاکنون بدون نتیجه مانده است؟! توجه به مطالبات و سئوالات و یا انتقادات شبکه تعاون روستایی  می تواند ظرفیتهای خفته در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، دامداری،ایجاد اشتغال پایدار ، درآمد زایی، جهش تولید و ... را رونق ببخشد.

آقای شاه پسند، شما بجای اینکه برای شبکه تعاون روستایی خط و نشان بکشید و زهره چشم بگیرید، سطح مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و عملکرد شفاف مسئولان را در سازمان متبوع خود ارتقا دهید تا بقیه مسئولان در اتحادیه و شرکت های تعاون روستایی حساب کار دستشان بیاید.

امید است سازمان تعاون روستایی ایران پا را  فراتر از کلی‌گویی‌ها نهاده و مطالب مورد ادعای سهامداران شبکه تعاون روستایی را مورد واکاوی قرار دهد و در راستای پیشرفت و تعالی کنونی گام بردارد.

ارسال شده در سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۰۳ بعد از ظهر
کد خبر: 4918416
آخرین خبر ها
گزیده خبرها