جنگ را شما شروع می کنید اما ما تصمیم می گیریم چگونه  و کی تمام شود
قابل توجه برخی لیان شامپوهای اتاق اصناف؛

جنگ را شما شروع می کنید اما ما تصمیم می گیریم چگونه و کی تمام شود

اسرار امروزبرخی می خواهند تا لحظه مرگ، رییس اتحادیه یا رییس اتاق وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران شهرشان بمانند!!/ در برخی موارد دادستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمام قد فقط ازاین افراد خاص حمایت می کنند!!/ به محض اعتراض مثل پروانه کسب باطل می کنند ویا جرایم احتمالی یک واحد صنفی را در طول دهها سال نمی بینند و اما وقتی اعتراض کرد همه را یکجا برایش می نویسند زیرا قدرت در دادگاه و پاسگاه و اجرای حکم تعزیرات را در دست دارند وکسی نباید اعتراض کند چرا ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از مالی چی پرس، این جمله زیبا را همه مردم ایران با تمام وجود پذیرفتند و برای هرکاری که افراد خاص و عوام فریب می خواهند انجام بدهند صدق میکند را در ذهن خودشان تکرار می کنند. ( جنگ را شما شروع می کنید اما ما تصمیم می گیریم چگونه و چرا و کی تمام شود)

جمله زیبای سردار دلها ست که چنان بر دل وعمق وجود آزادی خواهان و دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشسته است که جنگجویان و خاص گرایان در هر نقطه تهران وکشورمان باید بدانند که تعدادشان در بین اصناف فقط ۴۵هزارنفر و یا خاص تر فقط ٢٠ نفر در هیات رییسه برخی اتاق اصناف هستند.

وجه جالب که خیلی زود ادعای معاون خدمات عمومی و تجارت وزیر صمت را، خاص گرایان طالبان قدرت در تهران واصناف به مردم نشان دادند که اتفاقا ٢٠ نفر دراصناف خود را تافته جدا بافته از سه میلیون واحد دانسته و می خواهند تا لحظه مرگ رییس اتحادیه رییس اتاق وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران شهرشان بمانند. وعجیب تر اینکه در برخی موارد دادستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمام قد فقط ازاین افراد خاص حمایت می کنند!! در حالی که به لحاظ قانون نظام صنفی و قانون وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلا حق دخالت ندارند وعضو کمیسیون نظارت بر اصناف نیستند.

ا چگونه این انتخابات برگزار می شود و بی عدالتی بین دواطلبان فعلی وحذف شده وجود دارد و حتی به قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی وتایید شده شورای محتر م نگهبان احترام هم نمی گذارند را چگونه باید اصناف مطالبه گری کنند، وقتی قانون گذار ومجری قانون پشت ٢٠ نفرهستند؟ به محض اعتراض مثل شهر تبریز پروانه کسب باطل می کنند ویا جرایم احتمالی یک واحد صنفی را در طول دهها سال نمی بینند و اما وقتی اعتراض کرد همه را یکجا برایش می نویسند زیرا قدرت در دادگاه و پاسگاه و اجرای حکم تعزیرات را در دست دارند وکسی نباید اعتراض کند چرا ؟

اگر بخواهند ماده ٣۵ قانون نظام صنفی را با حمایت ویژه و خاص دور بزنند و عده ای هم در اصناف تهران تصور کنند مردم و چشمان ناظر چهارم دموکراسی نمی بینند ، سخت در اشتباه هستند.

امروز اینها گفته شد تا مسوولان وحراست وزارتخانه که همه اینها را می بیند و سکوت می کنند بدانند که کل اصناف کشور ورای دهندگان منتظر مستندات این حذف هستند پس تا دیر نشده ریشه لیان شامپو را بخشکانید تا لیان شامپوهای دیگر رشد قارچ گونه پیدا نکنند.

ارسال شده در یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۵ بعدازظهر
کد خبر: 0285098
آخرین خبر ها
گزیده خبرها