صف طویل کمک های مالی اعضای شورای شهر رشت در آستانه انتخابات شورا؟!

صف طویل کمک های مالی اعضای شورای شهر رشت در آستانه انتخابات شورا؟!

اسرار امروز. شائبه تخلف انتخاباتی شورا و لزوم ورود دستگاههای نظارتی؛

اگر اصل بر صداقت عمل اعضای شورای شهر رشت بود چرا این افراد اعتبار کمکهای مالی خود در سال ۹۵ را در شرایطی برای کمک مالی به نیازمندان خرج میکنند که ۱۶ روز به انتخابات این شورا باقی مانده است ؟! درصورتیکه شورای چهارم تا ۲ ماه پس از انتخابات نیز بر مصدر امور شهر است و به راحتی می توانند این بذل و بخشش از کیسه بیت المال را انجام دهند؟! آیا این کار از مصادیق بارز تخلف انتخاباتی و خرید غیر مستقیم آراء شهروندان محسوب نمی گردد؟!!!

به نقل از گیل خبر شنیده های موثق از شهرداری کلانشهر رشت از این حکایت دارد که با نزدیک شدن به پنجمین انتخابات شورای شهر رشت شهروندان در صف طولانی با نامه اعضای شورای شهر رشت به کارپردازی شهرداری مراجعه و مشمول دریافت کمکهای مالی این اعضا از بودجه بیت المال گردیده اند! گرچه کمک های مالی مستقیم به شهروندان به درست یا غلط در حیطه اختیارات شورا قرار گرفته اما سوال مهم از دستگاههای نظارت شهرداری و استان این است که به راستی چه کسی معیار احراز صلاحیت این افراد برای دریافت اینگونه کمکهای مالی است؟ آیا کمیته امداد یا ارگانهای خیریه بر محق بودن دریافت کنندگان این پولها صحه می گذارند و یا اعضای شورا میزان و عیار نیازمندی این شهروندان را بر عهده دارند؟ آیا این کار از مصادیق بارز تخلف انتخاباتی و خرید غیر مستقیم آراء شهروندان محسوب نمی گردد؟!!!

در پایان به نظر می رسد دستگاههای تیزبین نظارتی که در تمامی برهه های انتخاباتی حافظ حقوق و پاسدار آرای شهروندان بوده اند باید موارد یاد شده را بررسی کنند.


ارسال شده در چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲۵ قبل‌ازظهر
کد خبر: 3561718
آخرین خبر ها
گزیده خبرها