بازنشسته

وقتی پخمگان بر نخبگان ترجیح داده می‌شوند!!!

وقتی پخمگان بر نخبگان ترجیح داده می‌شوند!!!

اسرار امروز. آقایان و حضرات! عرصه را بر دانشمندان این سرزمین این‌چنین تنگ نکنید!

کاری نکنید شاغلین هم به زیر خط فقر رانده شوند
خط فقر به 11 میلیون تومان رسید!

کاری نکنید شاغلین هم به زیر خط فقر رانده شوند

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. کار بجایی رسیده که شاید بتوان ادعا کرد حالا اسکلت مرغ هم برای مردم آرزو شده و بجای گوشت قرمز، برخی در ماه یکبار استخوان خالی سر سفره می برند و شاغل بودن با حقوق کمتر از خط فقر هم جوابگو نیست؟!!

۴۶۱ بازنشسته در ۴ دستگاه اجرایی گیلان همچنان فعالیت می کنند
جعفرزاده ایمن آبادی :

۴۶۱ بازنشسته در ۴ دستگاه اجرایی گیلان همچنان فعالیت می کنند

اسرار امروز. جعفرزاده ایمن آبادی گفت: ۴۲ طرح و پروژه نیمه تمام، ۸ مورد راکد و ۹ عدد رها شده داریم که این آمار خوبی نیست. یعنی چی که پروژه رها شود؟! برای این پروژه‌ها پول هزینه شده اما اکنون کارگاه کاملا تعطیل شده و شاهد تخریب آن پروژه هستیم.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها