برگ سبز

برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست
معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

اسرار امروز. بخش قابل توجهی از جرایم مربوط به فروش مال غیر در محاکم قضایی ناشی از وکالتهای رسمی است/ از مجموع مبالغ دریافتی مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو، تنها ۹ درصد از آن سهم دفترخانه ها است/ برخی از بانکها طلب خود را از وام گیرندگان دریافت کرده اند، اما برای مختومه کردن پرونده املاک رهنی مردم اقدامی نمی کنند

برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است
رئیس دیوان عدالت اداری:

برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است

اسرار امروز. الزام مراجعه به دفاتر اسناد مبهم است/ سالیانه 250 هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شود/ دیوان عدالت اداری با ۷ معاونت ، ۸۵ شعبه و ۱۲۰ قاضی اداره می‌شود/ بیش از ۹۰ درصد احکام صادره دیوان عدالت بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود/ سند تحول قوه قضاییه با تغییر رئیس قوه‌ قضاییه دستخوش تغییر نخواهد شد

آخرین خبر ها
گزیده خبرها