شرکت شهرکهای صنعتی

اجرای بسته بیمه‌ای یک پشتوانه برای صنایع کوچک است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان :

اجرای بسته بیمه‌ای یک پشتوانه برای صنایع کوچک است

اسرار امروز. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: اجرای بسته بیمه‌ای خاص صنایع کوچک موجب امنیت روانی صاحبان صنایع کوچک می‌شود

کارگران نقش مهمی در تحقق «جهش تولید» دارند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان :

کارگران نقش مهمی در تحقق «جهش تولید» دارند

اسرار امروز. کارگران بازوی توسعه ای واحدهای تولیدی و صنعتی هستند/ خدمات و نقش قشر کارگر در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی یک جامعه بسیار مهم است/ یکی از مهمترین سیاست‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان ، حفظ وضعیت اشتغال موجود در جامعه است

گام عملی جهش تولید با تصویب لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی برداشته شد
رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان:

گام عملی جهش تولید با تصویب لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی برداشته شد

اختصاصی/ اسرار امروز/حسن سامری. لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی در راستای "جهش تولید" است/ توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی، فرصت تاریخی برای بهبود فضای کسب و کار گیلان است

روابط عمومی کاهش دهنده فاصله جامعه و دستگاه های اجرایی می باشد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان

روابط عمومی کاهش دهنده فاصله جامعه و دستگاه های اجرایی می باشد

اسرار امروز. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : ارائه اخبار صحیح به منزله نشان دادن نقایص ، رفع معضل ها و ایجاد فرصتها و پیشنهادات می باشد .

آخرین خبر ها
گزیده خبرها