روابط عمومی کاهش دهنده فاصله جامعه و دستگاه های اجرایی می باشد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان

روابط عمومی کاهش دهنده فاصله جامعه و دستگاه های اجرایی می باشد

اسرار امروزمدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : ارائه اخبار صحیح به منزله نشان دادن نقایص ، رفع معضل ها و ایجاد فرصتها و پیشنهادات می باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در خصوص اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی گفت : روابط عمومی مشاور و امین مدیر و کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی هستند .

احمدعلی شهیدی  افزود : روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر و کار دارند و کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی می باشد .

وی در ادامه بیان داشت : ارائه اخبار صحیح با توجه به واقعیات حال حاضر جامعه باعث تغییر نگرش مردم می شود و ارائه اخبار غلط باعث عکس العمل معکوس از سوی آنان خواهد بود .

این مقام مسئول در شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان اضافه کرد : کار و خدمت ما برای رفع دغدغه های صنعتگران می باشد و انعکاس اخبار براساس واقعیتها و به دور از آمار سازی باعث مشخص شدن نقایص ، رفع معضل ها و ایجاد فرصتها و پیشنهادات می شود.

وی در پایان بیان داشت : جلوگیری از بازخورد منفی و انتقال اخبار واقعی از جمله وظایف روابط عمومی ها می باشد و یک روابط عمومی خوب ، از بروز بازخوردها به جامعه جلوگیری کرده و با مشخص کردن مشکلات و انتقال آن به سازمان خود در صدد رفع آنها و در نهایت ارائه اخبار صحیح و کامل و امید بخش به جامعه خواهد بود .

ارسال شده در شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۱ بعدازظهر
کد خبر: 7454680
آخرین خبر ها
گزیده خبرها