فرمانداری رشت

بیش از نیمی از جلسه های فرمانداری بایستی با مردم باشد
استاندار گیلان:

بیش از نیمی از جلسه های فرمانداری بایستی با مردم باشد

اسرارامروز.استاندار گیلان در مراسم تکریم فرماندار سابق و معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان رشت گفت:هیچ نهادی حتی نهادهای نظامی از پاسخگویی به مردم مستثنی نیستند.مردم نامحرم نیستند.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها