فرهنگیان

مربی مهدکودک نمی تواند ناخدای کشتی بزرگ جامعه فرهنگیان باشد
دلخوش در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

مربی مهدکودک نمی تواند ناخدای کشتی بزرگ جامعه فرهنگیان باشد

اسرار امروز. هیچ مخالفتی با معرفی وزیر جوان نداریم/ آیا فرد آموزش ندیده را به جبهه می فرستادند؟/ نمی توان از فردی برای وزارت آموزش و پرورش استفاده کرد که در بدنه این وزارتخانه نبوده است/ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش  مربی مهدکودک و کودکستان  بوده است/ رأی به فردی خارج از این مجموعه توهین به وزارتخانه محسوب می شود

آخرین خبر ها
گزیده خبرها