کشتارگاه

عرضه دام زنده به طور غیرمجاز در سطح معابر شهری ممنوع است
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت:

عرضه دام زنده به طور غیرمجاز در سطح معابر شهری ممنوع است

اسرار امروز. همشهریان گرامی برای حفظ سلامتی خویش به مراکزی که عرضه دام به صورت بهداشتی بوده و به طور شرعی ذبح انجام می پذیرد، مراجعه نمایند.

مرغ کشتار شده از مبدأ تا مقصد رصد می شود
فرماندار شهرستان رشت:

مرغ کشتار شده از مبدأ تا مقصد رصد می شود

اسرار امروز. طرح رصد مرغ کشتار شده از مبدا تا مقصد با حضور بازرسان و کارشناسان سازمان صنعت‌، معدن و تجارت در شهرستان انجام می‌ شود

آخرین خبر ها
گزیده خبرها