پیشنهاد می شود نام مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی گیلان در گینس ثبت گردد
حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت!!

پیشنهاد می شود نام مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی گیلان در گینس ثبت گردد

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. اگر چه متاسفانه تلاش نگارنده در آن سال برای دریافت جزییات پرونده میلیارد چای سنواتی و پاسخ سئوالات سهامداران شبکه تعاون روستایی استان گیلان بدون نتیجه ماند اما به نظر می رسد کامبیز توفیقی بجای اینکه بابت عدم پاسخگویی به افکار عمومی و سهامداران شبکه تعاون روستایی، خود را بدهکار بداند  پس از حدود 18 ماه  در یک جوابیه پر طمطراق بدون اینکه از جزییات ادعاهای مهم و قابل تامل وکیل مدافع پرونده که منافع سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان به آن گره خورده، خبر دهد امروز طلبکار شده و بدون اشاره به جزییات پرونده جوابیه ارسال می کند که آقای قادری فر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران چنین و چنان کرد!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی برای کوتاه کردن دست دلالان و رونق تولید کشاورزان تشکیل شد .  شرکتها و اتحادیه های تعاون روستایی با اینکه مالک  22 درصد سهام سازمان تعاون روستایی ایران هستند اما زیرنظر آن سازمان و ادارت تعاون روستایی در استانها فعالیت می کنند.

برخی از سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان ادعا می کنند: «عملکرد برخی از شرکتها و اتحادیه ها در استان گیلان شفاف نیست .»

آنان می گویند:«  ترس از انتقاد به سبب اعمال ماده 146 باعث می شود تا برخی از مسئولان اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاون روستایی به ‌دلیل هراس از برکناری و از دست دادن پست مدیریتی خود، از بازگو کردن انتقادات ، شائبه ها، سئوالات و کم کاریها اجتناب ‌کنند. متاسفانه عملکرد برخی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی‌ روستایی  با اساسنامه همخوانی ندارد و حتی برخی از این شرکت های تعاونی روستایی تعطیل شده است.»

اگر چه گفته می شود که بخشی از این کم‌کاری‌ها به اعضای هیات مدیره بازمی‌گردد به این معنا که اگر اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها پای‌ کار باشند، درصورتی ‌که کسی بخواهد از موقعیت خود سوءاستفاده یا برای منافع شخصی خود از تعاونی استفاده کند، می توانند این موارد را در مجامع گوشزد ‌کنند تا به  این افراد دیگر نتوانند به ‌عنوان عضو هیئت مدیره مجددا انتخاب شوند. زیرا کسانی که در انجام امور محوله طبق اساسنامه عمل کرده‌اند، از انتقادات در چارچوب قانون ترسی ندارند و حرف خود را می‌زنند، اما برخی نیز ممکن است که به سبب وجود ریگی در کفششان، از انتقاد سر باز زنند و روزه سکوت بگیرند.

هدف از طرح مطالب فوق اشاره به جوابیه عجیب و قابل تامل کامبیز توفیقی مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان به خبری است که حدود 18ماه قبل در پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز منتشر شد. وی مدعی شد که خبر 5 دی ماه 1399 با تیتر رد پای مقامات ارشد سازمان تعاون روستایی در یک معامله مشکوک ؟! در تاریخ 25 خرداد 1401 بازنشر شده که نشان از عدم آگاهی وی از تفاوت تاریخ انتشار خبر و تقویم رسانه دارد.  خبری که در آن روز، مژده پرویز وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان در گفتگو با نود اقتصادی پرده از آن برداشته بود.

اگر چه متاسفانه تلاش نگارنده در آن سال برای دریافت جزییات این پرونده و پاسخ سئوالات سهامداران شبکه تعاون روستایی استان گیلان بدون نتیجه ماند اما به نظر می رسد توفیقی بجای اینکه بابت عدم پاسخگویی به افکار عمومی و سهامداران شبکه تعاون روستایی خود را بدهکار بداند ، امروز و پس از حدود 18 ماه در یک جوابیه پر طمطراق بدون اینکه از جزییات ادعاهای مهم و قابل تامل وکیل مدافع پرونده که منافع سهامداران شبکه تعاون روستایی به آن گره خورده، خبر دهد،  امروز طلبکار شده و بدون اشاره به جزییات پرونده جوابیه ارسال می کند که آقای قادری فر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران چنین و چنان کرد!!

بنا بر ادعای وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان در دی ماه 1399 و در مصاحبه با نود اقتصادی، ۵۲ هزار تن چای سنواتی موجود در انبارهای سازمان مرکزی تعاون روستایی مربوط به سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در بهمن ماه سال 1392 بر اساس قراردادی به محمد طاهر شمس( رییس اسبق سازمان چای کشور) با قیمت 55 تومان و بخشی با قیمت 140 تومان در هر کیلوفروخته شد.

مژده پرویز در گفتگو با پایگاه خبری نود اقتصادی گفت:« با نفوذی که آقای محمد طاهر شمس داشتند، در قراردادی با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران توانستند 52 هزار تن چای موجود در انبارها ی گیلان و مازندران را به قیمت 55 و 140 تومان خریداری کنند، در صورتیکه قیمت آن اکنون در هر کیلو بطور نسبی 15000 تومان است؟»

وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان  در ادامه با ادعای اینکه  32000 تن چای فروخته شده در هر کیلو، 14900 تومان ارزان فروشی شده است، گفت: «آقای شمس اکنون می خواهد با پرداخت مبلغ ناچیز معامله، چای را از انبارها خارج  کند.»

وی در پاسخ به اینکه میزان چای موجود در انبارها اکنون چقدر است؟ ادامه داد: « در حال حاضر 32 هزار تن چای در انبارها باقی مانده و 20 هزار تن  خارج شده است.»

پرویز با تاکید بر اینکه این حق کشاورزان است و ما نماینده 3500 کشاورز استان گیلان هستیم، افزود: «در حال حاضر انبارهای محل نگهداری 32 هزار تن چای سنواتی با دستور قاضی محترم شعبه 23 مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری استان تهران پلمپ  و از خارج شدن چای از انبارها جلوگیری شد و عملیات اجرای حکم به دلیل قیمت ناچیز آن متوقف گردید.

وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان  در پاسخ به این سئوال که چه میزان ضرر به کشاورزان وارد می شود؟ گفت:« در این قرارداد تا جایی حقوق کشاورزان به قیمت بسیار ناچیز فروخته شد که حتی نمی توان گفت به ثمن بخس فروخته شده است یعنی هر کیلو چای 14900 تومان ارزانتر فروخته شده که در 52 هزار تن، رقم بالایی می باشد.»

وی در آن مصاحبه مدعی بود یکسال وکالت اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان را در این پرونده بعهده دارد و خاطرنشان کرد: « در زمان انعقاد این قرارداد نبودم تا در جریان جزییات باشم که چطور با قیمت ناچیز 52 هزار تن چای فروخته شد، اما در کل مشخص است که در یک قرارداد  بسیار بزرگ و کلانی با این مبلغ کم ، یک اعمال نفوذی شده است!!»

پرویز ادامه داد: « اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان در سال 1393 میزان  3200  تن از این چای را با پرداخت 300 میلیون تومان به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خریداری  و در انبار این اتحادیه در شهرستان لنگرود استان گیلان نگهداری کرد اما اکنون آقای محمد طاهر شمس می خواهد همان چای را به قیمت هر کیلو 100 تومان تصاحب کند!؟»

وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان  با اعلام این خبر که موفق شدیم رای این پرونده را به نفع کشاورزان بگیریم، اضافه کرد: « متاسفانه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ، برخی افراد از آقای شمس بصورت غیرمستقیم حمایت می کنند در صورتیکه سازمان باید از حقوق کشاورزان و بیت المال حمایت و دفاع کند نه من وکیل اتحادیه تعاون روستایی گیلان.»

پرویز با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به اتحادیه تاکید می کند چای انبارها را تحویل دهید؟! یادآور شد: «اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان بعنوان زیرمجموعه سازمان مرکزی با توجه به اینکه  پول چای را در سال 1393 پرداخت نموده است انتظار داشت تحت حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد اما در جلسات رسیدگی بجای حمایت از این اتحادیه، کارشناسان حقوقی سازمان مرکزی اعلام می کنند ما چای را در آن سال به آقای شمس فروختیم و ضد و نقیض حرف می زنند؟!»

وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان  با اشاره  به اینکه در سازمان تعاون روستایی بسیاری از شمس حمایت می‌کنند و قطع به یقین مقامات بالا دوستی منافع مشترک با وی دارند، اظهار داشت:« آقای شمس با پرداخت 600 میلیون تومان پول 3200 تن چای به حساب سازمان، قصد داشت آنها را از انبار اتحادیه خارج کند اما در نهایت قاضی محترم با سند حسابداری اتحادیه مبنی بر پرداخت پول چای در سال 1393 جلوی این اقدام را گرفت.»

پرویز در پایان این گفتگو درخواست کرد: « سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نماینده کشاورزان کل کشور است و این بیت المالی است که از جیب سازمان خارج می شود و از نهادهای نظارتی سازمان توقع داریم که بیشتر از اینها پیگیری کنند.»

گفتنی است با توجه به ارسال جوابیه اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان باید به مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان گفت که هر چیزی  به جای خویش نیکوست . چرا پس از 18 ماه حالا یادش افتاده که مطالب ذکر شده در مصاحبه با نود اقتصادی صرفا نظرات شخصی وکیل مدافع اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان بوده است؟! اساسا خانم مژده پرویز بعنوان وکیل مدافع آن اتحادیه می تواند بدون دسترسی به پرونده میلیاردی چای سنواتی اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان چنین ادعایی قابل تاملی را طرح کنند؟ اساسا وکلای مدافع می توانند بدون مستندات چنین اتهاماتی را به مسئولان وارد کنند؟ و ....

نگارنده بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات جوابیه ارسالی پس از حدود 18 ماه از سوی اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان را منتشر می کند اما این انتظار وجود دارد تا در آینده نزدیک مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان  جزییات پرونده 32000 تن چای را در اختیار سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان قرار دهد.

 

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی اسرار امروز

با سلام و احترام                                                                                                                                       

ضمن تعجب از باز نشر خبر شماره 3928942مورخ  5  دی  ماه 1399 ان پایگاه در تاریخ 25 خرداد ماه 1401  لازم می دانیم توجه محترم  ان پایگاه خبری تحلیلی به موارد ذیل جلب نماییم.

1- خبر منتشر شده مربوط به سال 1399  و مطالب ذکر شده مربوط به نظرات صرفا شخصی وکیل مدافع اتحادیه در آن زمان بوده و اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان هیچ مسئولیتی در قبال مطالب عنوان شده نداشته و ندارد.

2-لازم به ذکر است  طی کمتر از یک سال گذشته با حمایت ها و پیگیری همه جانبه و مجدانه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با مدیریت مدبرانه و دلسوزانه ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جناب آقای دکتر قادری فر،  چای خشک مورد مناقشه توسط قاضی محترم پرونده  با صدور رای در اختیار سازمان تعاون روستایی ایران و اتحادیه تعاون روستایی گیلان قرار گرفت. که جا دارد از زحمات بی دریغ و دلسوزانه ی جناب آقای دکتر قادری فر تقدیر و تشکر به عمل آید. 

3- به منظور تنویر افکار عمومی از مدیریت محترم ان رسانه تقاضا دارد نسبت به انتشار موارد مذکور در پایگاه خبری                                           تحلیلی  اسرار امروز اقدام شود. 

                                                                                                        

ارسال شده در جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۸:۱۳ بعد از ظهر
کد خبر: 8375775
آخرین خبر ها
گزیده خبرها