دکتر هاشمی وزیر بهداشت

​بیمارستان رضوانشهر با حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد

​بیمارستان رضوانشهر با حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد

اختصاصی/ اسرار امروز. افتتاح بیمارستان 32 تختخوابی رضوانشهر و ایجاد اشتغال برای 70 نفر با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداست و درمان

  با حضور وزیر بهداشت 821 نفر اشتغال در گیلان ایجاد می شود

با حضور وزیر بهداشت 821 نفر اشتغال در گیلان ایجاد می شود

اختصاصی / اسرار امروز . افتتاح 5 بیمارستان در گیلان با حضور وزیر بهداشت و درمان

آخرین خبر ها
گزیده خبرها