​بیمارستان رضوانشهر با حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد

​بیمارستان رضوانشهر با حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد

اختصاصی/ اسرار امروز. افتتاح بیمارستان 32 تختخوابی رضوانشهر و ایجاد اشتغال برای 70 نفر با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداست و درمان

بیمارستان 32 تخخوابی رضوانشهر با حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد

این بیمارستان با زیر بنای 2778 متر مربع شامل بخشهای داخلی ، اطفال ، زنان، Icu

اورژانس ، دیالیز ،داروخانه ، آزمایشگاه ،با ظرفیت اشتغال 70 نفر و با اعتباری معادل 20 میلیارد تومان افتتاح شد

ارسال شده در پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۶:۲۰ بعدازظهر
کد خبر: 7257014
آخرین خبر ها
گزیده خبرها