مخابرات

اپراتورهای تلفن همراه با چه مبنایی قیمت بسته اینترنت را افزایش دادند؟
عضو هیات رئیسه مجلس:

اپراتورهای تلفن همراه با چه مبنایی قیمت بسته اینترنت را افزایش دادند؟

اسرار امروز. باید اینترنت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد زیرا تحصیل و بخشی از کسب و کار مردم به این خدمت نیاز دارد    

مشتری گرامی، زرشک!!!
تمام مشکل مملکت ما زیر سر همین بد حساب‌هاست!

مشتری گرامی، زرشک!!!

اسرار امروز. با این شیوه، همه ما بدحسابیم!

دزدان نابکار مخابرات گیلان را هدف قرار دادند!

دزدان نابکار مخابرات گیلان را هدف قرار دادند!

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. 160 کیلومتر سیم و کابل سرقت شد!!/ 240 میلیارد ریال هزینه روی دست استان گذاشتند!!/ این مسئله به یک معضل کاملا جدی تبدیل شده است

آخرین خبر ها
گزیده خبرها