مشاور

رفتارهای دوگانه مدیر کل ارشاد گیلان بسیاری از اهالی رسانه را ناامید نموده است!

رفتارهای دوگانه مدیر کل ارشاد گیلان بسیاری از اهالی رسانه را ناامید نموده است!

اسرار امروز. محمد رضا ثقتی هر چند فرد دلسوخته و آشنا به امور می باشد ولی از زمانی که به عنوان مدیرکل منصوب شده، نتوانسته انتظارات را آنطور که باید و شاید برآورده کند و حتی از گوشه و کنار همین اداره کل هم نارضایتی هایی به گوش می رسد.

برخی افراد را باید پدر شعار شورا دانست؟!
مشاور سابق شورای شهر رشت :

برخی افراد را باید پدر شعار شورا دانست؟!

اسرار امروز. خطر تکرار شورای پنجم در کمین است/ در همان ابتدای راه، شورای رشتی پنجم برای شهر رشت، یک شهردار غیربومی برگزید!

بجای بگم بگم به دنبال احقاق حق باشید
آقای قربانی؛ آیا کاسه داغتر از آش شدید؟!

بجای بگم بگم به دنبال احقاق حق باشید

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. چرا با علم به موضوع فساد، تخلفات و ناکارآمدی در برابر آن سکوت می کنید؟!/ آیا اشتغال یکی از وابستگان شما  پس از حضورتان در منطقه آزاد صحت دارد؟/ اگر در مقام مشاور وزیر بهداشت و عضو موظف هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی حقوق دریافت می کنید، استناد قانونی آن را بفرمایید؟

برای اولین بار با رویکرد جوانگرایی؛ یک جوان نخبه مشاور  سازمان منطقه آزاد انزلی شد

برای اولین بار با رویکرد جوانگرایی؛ یک جوان نخبه مشاور سازمان منطقه آزاد انزلی شد

اسرار امروز.  در راستای بهره گیری از ظرفیت های نخبگان بومی منطقه و با رویکرد جوانگرایی، برای اولین بار یک جوان نخبه اهل انزلی مشاور جوان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها