معاون بهداشت

فرد آلوده ظرف دو ساعت یک فضای سربسته را از ویروس پُر می کند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

فرد آلوده ظرف دو ساعت یک فضای سربسته را از ویروس پُر می کند

اسرار امروز. به تست منفی اعتماد نکنید/ دورهمی های زیر ۱۵ دقیقه در فضای سربسته مناسب است/ دورهمی ها و دید و بازدید عید در فضای باز باشد/ در فضای بسته قرار گرفتید، پنجره ها را باز کنید

سفر به گیلان ممنوع است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

سفر به گیلان ممنوع است

اسرار امروز. آبتین حیدرزاده گفت: مسافران بدون تور باید تست کرونا داده و یا تست ۹۰ ساعت قبل آنان منفی باشد

 دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان؛ کانون توجه مسئولین وزارت بهداشت و درمان

دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان؛ کانون توجه مسئولین وزارت بهداشت و درمان

اختصاصی/ اسرارامروز. وزیر بهداشت که در سنوات حضورش شخصا از زیرساختهای درمانی کشور بازدید می کرد در مدت باقیمانده فعالیت دولت تدبیر و امید، در اقدامی ابتکاری دستور داد تا معاونتهای این وزارتخانه به منظور پایش عمکرد در حوزه های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی، به استانهای کشور سفر کنند.

آینده خوبی پیش روی گیلان در حوزه سلامت است
معاون بهداشت وزیر بهداشت:

آینده خوبی پیش روی گیلان در حوزه سلامت است

اسرارامروز. 88 درصد جمعیت گیلان در سامانه سیب ثبت شده اند /بهبود زیر ساخت های بهداشتی در سالمندترین استان کشور ضروری است

آخرین خبر ها
گزیده خبرها