معاونت توسعه

دفتر ریاست دانشگاه اتاقی شیشه ای است/ به دنبال مچ گیری نیستیم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

دفتر ریاست دانشگاه اتاقی شیشه ای است/ به دنبال مچ گیری نیستیم

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. اقدامات رسانه‌ای یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل بیماری‌ها می باشد/ موتور محرکه دانشگاه، معاونت توسعه می باشد/ گیلان به وضعیت نارنجی کرونا نزدیک است

دانشگاه بایستی فرآیندهای سنتی را پشت سر بگذارد
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

دانشگاه بایستی فرآیندهای سنتی را پشت سر بگذارد

اسرار امروز. مصطفی گل‌شکن در نشست هم اندیشی با روسای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های تابعه دانشگاه گفت: مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌ها خط مقدم دانشگاه هستند

یکی از نخبگان ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

یکی از نخبگان ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

اسرار امروز. دکتر مصطفی گل شکن به‌ عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

اگر روابط عمومی پاسخ شما را نداد تمام تشکیلاتشان را بیرون می ریزم!!!
آقای معاون، چرا بجای اینکه عذرخواهی کنید، طلبکار هستید؟

اگر روابط عمومی پاسخ شما را نداد تمام تشکیلاتشان را بیرون می ریزم!!!

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. آقای معاون، اگربنا به ادعای شما اوضاع بخش تروما و مرکز تصویربرداری بیمارستان پورسینای رشت اسفناک است، چرا بجای پاسخگویی بعنوان بانی وضع موجود، طلبکار هستید؟/ آیا مرکز تصویربرداری پورسینا نیاز به قیم دارد؟/ آقای معاون،  شما که داعیه دفاع از حقوق مردم را دارید هنوز مشخص نکردید که چه مدت از 8 سالی که تعهد داشتید، در مناطق محروم خدمت کردید؟ در کدام منطقه محروم و دوردست گیلان خدمت کردید؟ آیا شما با سهمیه مدیران ، تخصص گرفتید؟ اگر متعهد به خدمت در مناطق محروم بودید، چطور سر از معاونت توسعه در آوردید؟

چرا معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان  روزه سکوت گرفته است؟

چرا معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان روزه سکوت گرفته است؟

اختصاصی/ اسرار امروز. با توجه به اینکه شفافیت، یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم از زمان تبلیغات انتخاباتی تاکنون بوده، انتظار می‌رود تا این شفافیت در عمل نیز آشکار شود تا مردمی که متاسفانه به شنیدن شعار و وعده عادت کرده‌اند، روزی شاهد شکسته شدن این سدّ باشند و این انتظار به ‌ویژه از مدیران دولت سیزدهم بیشتر است.

آیا کفگیر دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به ته دیگ خورده است؟
زور مدیر روابط عمومی هم به آقای معاون نرسید!!!

آیا کفگیر دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به ته دیگ خورده است؟

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. این انتظار از دکتر حیدرعلی بالو وجود دارد تا رودربایستی را کنار بگذارد و به مدیران زیر مجموعه خود گوشزد نماید تا بعد از این شاهد چنین کاستی هایی نباشیم.

سرپرست جدید مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان معارفه شد

سرپرست جدید مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان معارفه شد

اسرار امروز. مسعود ذکی پور سرپرست جدید مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت میراث فرهنگی گیلان منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت میراث فرهنگی گیلان منصوب شد

اسرارامروز. حسین میرزایی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رشت با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منصوب شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها